Čo je lapač tukov

Lapače tukov sú zariadenia určené na zachytávanie olejov a tukov smerujúcich do odpadových vôd. Lapače tukov sú používané v zariadeniach s vysokou koncentráciou olejov a tukov v odpadoch, ktoré sú napríklad:

  • reštauračné zariadenia,
  • hotely,
  • kuchyne,
  • podniky na spracovanie mäsa,
  • vývarovne,
  • bitúnky.

Lapač je priestor kde sa zachytávajú a vyzrážajú tuky ešte pred znečistením kanalizačných potrubí, alebo úplným zanesením kanalizačnej siete objektu. Po určitom čase je potrebné lapač tokov vyprázdniť a zariadenie vyčistiť. Zachytené tuky sú odsávané špeciálnym zariadením a ekologicky zlikvidované. Interval čistenia lapača tukov je závislí od veľkosti lapača tukov a objemu olejov a tukov v odpadových vodách smerujúcich z daného objektu.